Общежитие на Кеплерштрассе
Кеплерштрассе, 75, телефон: 07231 64027